www.levanduyet.com  

 

 

    Hình  Ảnh  Đại  Hội  Lê  Văn  Duyệt  Tòan  Cầu  2009

 

 

Tin Tức:

 

** Danh sách Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2010 - 2012:

           Hội Trưởng: Hòang Thị Nga (LVD 62-69)

           Phó Hội Trưởng: Vũ Thị Đan (LVD 66-73)

           Tổng Thư Ký: Nguyễn Kim Tú Quyên (LVD65-72)

           Thủ Quỹ: Đặng Thu Yến (LVD 66-73)

           Ban Văn nghệ: Nguyễn Ngọc Đóa (LVD 66-73)

                                 Huỳnh Thanh Nhung (LVD 66-73)

           Ban Tiếp Tân: Hùynh Kim Phượng  (LVD 66-73)

           Ban Xã Hội: Đặng Thu Yến   (LVD 66-73)

 

 

 

 

Cập nhật ngày 11-18-2010

 

Chào bạn thứ  đến thăm trường chúng tôi.

 

 

Copyright©2000-2010@levanduyet.com