www.levanduyet.net  

 

  

      Kính chúc Quý Thầy Cô, Quý Thân hữu, Quý Đồng môn cùng Gia quyến hưởng một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp và một Năm Mới 2018 tràn đầy hạnh phúc và niềm vui .                    

        

            Đại hội ra mắt Ban Chấp Hành nhiệm kỳ  2016 - 2018     

 

Tin Tức:

** Hình ảnh Đại hội 2017 - "Nét Đẹp Quê Hương"  

** Thư mời tham dự Đại Hội 2017 "Nét Đẹp Quê Hương"  được tổ chức vào ngày 23 và 24 tháng 09 năm 2017 tại California.

 

** Thư mời tham dự Đại Hội 2016 "Về Mái Trường Xưa"  được tổ chức vào ngày 08 và 09 tháng 10 năm 2016 tại California

 

** Hình ảnh Đại hội ra mắt Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2018

 

** Hình ảnh Đại hội Quê Hương và Kỷ Niệm năm 2015

 

** Hình ảnh Đại Hội Trúc Xanh Một Thóang năm 2014.

 

** Thư mời tham dự Đại Hội Trúc Xanh Một Thoáng tổ chức vào ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2014 tại Santa Ana, California.

 

** Hình ảnh Đại Hội Quê Cũ Trường Xưa năm 2013.

 

** Xin xem hình ảnh Đại Hội Một Thời ÁoTrắng 2012 tại ĐÂY

 

** Xin xem tòan bộ hình ảnh Đại Hội Thế Giới Tìm về Kỷ Niệm tại ĐÂY

** Đặc San Lê Văn Duyệt 2011 "TÌM VỀ KỶ NIỆM":          

           

           Sau Đại Hội Thế Giới kỳ 2 được tổ chức tại San Jose, California vào ngày

           21- 8-2011, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt đã phát hành lần thứ 2             Đặc  San Tìm Về Kỷ Niệm với đầy đủ hình ảnh của Đại hội và 1 DVD của         ngày Đại Hội. 

          Giá của mỗi quyển Đặc san là US$ 5.00 và giá của mỗi DVD là US$ 15.00.

          Cước phí là US$ 5.00 cho mỗi lần gởi. Các chị em ở xa muốn có tờ đặc san và

          DVD xin gởi chi phiếu về địa chỉ Thủ quỹ Kim Phượng:          

           Kim Phượng Regalado

           P.O. Box 7082

           Alhambra, CA 91802

** Danh sách Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2017 - 2019.

** Danh sách Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2016 .

** Danh sách Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2014 - 2016.

** Danh sách Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt nhiệm kỳ 2012 - 2014.

          

Cập nhật ngày 12/13/2017

 

Chào bạn thứ  đến thăm trường chúng tôi.

Xin gởi mọi đề nghị đến email daudo_az@yahoo.com

 

 

Copyright©2000-2010@levanduyet.com